Ritty Payment AB – ÖLAND ROOTS

Öland Roots är en plats för alla som vill, en plats för alla att vara en del av. Festivalen skapas av alla som kommer dit: en oas i samhället, där människors lika värde framhävs. Föreningen som driver festivalen har som huvudfokus att bevara mötesplatsen Öland Roots och kommer därför att göra vad den kan för att möta de förutsättningar som finns för att festivalen ska leva vidare.

Ritty Payment AB fick i år möjligheten att rusta upp festivalen med samtliga kassasystem som användes under dagarna. Tack för förtroendet.

Har ni någon fråga?

Kontakta oss via telefon eller epost

+46 70 534 18 18