FAQ

Frakten baseras på avstånd samt antal kassor som ni efterfrågat. Priser kommer att finnas specificerade vid offert på just er förfrågan.

För att komma igång och sälja behöver ni skapa ett konto hos Zettle By PayPal och det kan ni göra genom att följa denna länk.

I avtalet som skrivs under vid en uthyrning står det mer detaljerad information kring vem som är ansvarig vid en sådan händelse. Men kort så är kunden i fråga ansvarig för att hålla kassorna hela under hela uthyrningsperioden, från avlämning till upphämtning.

Detta är helt beroende på om det är systemet som krånglar eller om det är hårdvaran som inte är funktionell eller trasig. Gäller det systemet så är det Zettle By PayPal som bär ansvaret och nedan finner ni numret till deras support. Gäller det hårdvaran så är det oss ni kontaktar och vårt nummer finner ni här på hemsidan.

Zettle By PayPal support: 010-123 45 67

Under sommarmånaderna har vi som högst tryck och normalt sett flest kassor uthyrda och uppskattar där av bra framförhållning. Medans under vinterhalvåret är det inte lika hektiskt och har därav lättare att vara flexibel.